ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Παρασκευή 2 Απριλίου 2021
Ώρα Εξ αποστάσεως
17.30 – 18.30 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Βασικές Αρχές

Εισηγητής: Μ. Παυλάκης

18.30 – 19.30 Οργανισμοί Μάθησης: Ορισμός και προσεγγίσεις

Εισηγητής: Μ. Παυλάκης

19.30 – 20.30 Το σχολείο ως  ανοικτό σύστημα

Εισηγητής: Μ. Παυλάκης

20.30 – 21.30 Θέματα σχέσεων κι επικοινωνίας ηγεσίας και εκπαιδευτικών στον εργασιακό χώρο  του σχολείου

Εισηγητής: Μ. Παυλάκης

Σάββατο 3 Απριλίου 2021
10.00 – 11.00 Διοίκηση, και Ηγεσία στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Διερεύνηση και οριοθέτηση των όρων.

Εισηγητής: Μ. Κουτούζης

11.00 – 12.00 Εκπαιδευτική Ηγεσία: Βασικές & Συνθετικές προσεγγίσεις

Εισηγητής: Μ. Κουτούζης

12.00 –  13.00 Οργανωσιακή κουλτούρα στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς: Πτυχές, διαστάσεις και ιδιαιτερότητες

Εισηγητής/τρια: Μ. Κουτούζης

13.00 – 14.00 Ηγεσία και οργανισμοί μάθησης και η αξιοποίηση τους στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών οργανισμών

Εισηγητής/τρια: Μ. Κουτούζης

Σάββατο 10 Απριλίου 2021
Ώρα Εξ αποστάσεως
16.00 – 17.00 Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

17.00 – 18.00 Σύνταξη Βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής

Εισηγήτρια: Τοκαμάνη Μαρία

18.00 – 19.00 Σύνταξη Βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής

Εισηγήτρια: Τοκαμάνη Μαρία

19.00 – 20.00 Η επαγγελματική συνέντευξη

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

Κυριακή 11 Απριλίου 2021
Ώρα Εξ αποστάσεως
10.00 – 11.00 Ψηφιακά, εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά εργαλεία

Εισηγητές: Κ. Κεδράκα & Χ. Καλτσίδης

11.00 – 12.00 Ψηφιακά, εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά εργαλεία

Εισηγητές: Κ. Κεδράκα & Χ. Καλτσίδης

12.00 – 13.00 Θετικές εργασιακές συμπεριφορές

Η θεωρία της Δικαιοσύνης-Ισότητας (Equity Theory)

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

13.00 – 14.00 Εμπόδια και εργασιακές δυσκολίες (άγχος, επαγγελματική εξουθένωση)

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΒΓ-ΔΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
  • Κατερίνα Κεδράκα, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Εμμανουήλ Κουτούζης, Αναπλ. Καθηγητής, ΕΑΠ
  • Μάνος Παυλάκης, Διδάκτωρ ΕΑΠ
  • Χρήστος Καλτσίδης, Υπ. Διδάκτωρ ΔΠΘ. Υπ. Διδάκτωρ ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Μαρία Τοκαμάνη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΤΜΒΓ-ΔΠΘ