Ημερομηνίες Α΄ και Β΄ Εξαμήνου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Ημερομηνία παράδοσης γραπτής εργασίας
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Σάββατο 4/11/2023 (Δια ζώσης)

09:00 – 16:20

Κυριακή 5/11/2023 (Δια ζώσης)

10:00 – 14:20

Σάββατο 11/11/2023 (Εξ αποστάσεως)

09:00 – 16:20

Κυριακή 12/11/2023 (Εξ αποστάσεως)

10:00 – 14:20

11/12/2023

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Σάββατο 9/12/2023 (Δια ζώσης)

09:00 – 16:20

Κυριακή 10/12/2023 (Δια ζώσης)

10:00 – 14:20

Σάββατο 16/12/2023 (Εξ αποστάσεως)

09:00 – 16:20

Κυριακή 17/12/2023 (Εξ αποστάσεως)

10:00 – 14:20

15/1/2024

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι Σάββατο 13/1/2024 (Εξ αποστάσεως)

09:00 – 16:20

Κυριακή 14/1/2024 (Εξ αποστάσεως)

10:00 – 14:20

Σάββατο 20/1/2024 (Δια ζώσης)

09:00 – 16:20

Κυριακή 21/1/2024 (Δια ζώσης)

10:00 – 14:20

19/2/2024

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Ημερομηνία παράδοσης γραπτής εργασίας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σάββατο 17/2/2024 (Δια ζώσης)

09:00 – 16:20

Κυριακή 18/2/2024 (Δια ζώσης)

10:00 – 14:20

Σάββατο 24/2/2024 (Εξ αποστάσεως)

09:00 – 16:20

Κυριακή 25/2/2024 (Εξ αποστάσεως)

10:00 – 14:20

26/3/2024

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Σάββατο 30/3/2024 (Δια ζώσης)

09:00 – 16:20

Κυριακή 31/3/2024 (Δια ζώσης)

10:00 – 14:20

Σάββατο 6/4/2024 (Εξ αποστάσεως)

09:00 – 16:20

Κυριακή 7/4/2024 (Εξ αποστάσεως)

10:00 – 14:20

10/5/2024

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ Σάββατο 11/5/2024 (Δια ζώσης)

09:00 – 16:20

Κυριακή 12/5/2024 (Δια ζώσης)

10:00 – 14:20

Σάββατο 1/6/2024 (Εξ αποστάσεως)

09:00 – 16:20

Κύριακη 2/6/2024 (Εξ αποστάσεως)

10:00 – 14:20

30/6/2024