Μαθήματα

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄) και είναι υποχρεωτικά. Επίσης, απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση διαδικασίας σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης Μικροδιδασκαλίας κατά τη θερινή περίοδο του προγράμματος των σπουδών  που αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Βιοεπιστημών» διαμορφώνεται ως εξής:

ECTS (ΠΜ) Ώρες διδασκαλίας / μάθημα Ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλίας / μάθημα (max)
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΔΒ1 Παιδαγωγική 7 15 4
ΜΔΒ2 Διδακτική Μεθοδολογία 8 15 3
ΜΔΒ3 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 7 15 9
ΜΔΒ4 Διδακτική των Βιοεπιστημών Ι: Από το Μόριο στο Κύτταρο 8 15 5
ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 60 21
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΔΒ5 Εκπαίδευση Ενηλίκων 8 15 3
ΜΔΒ6 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 7 15 9
ΜΔΒ7 Διδακτική των Βιοεπιστημών ΙΙ: Από το Κύτταρο στο Οικοσύστημα 8 15 4
ΜΔΒ8 Ακαδημαϊκές και Επαγγελματικές Δεξιότητες των Βιοεπιστημόνων 7 15 4
ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 60 20
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΔΒ9 Μικροδιδασκαλία 15 30 3
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15 30 3
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 75