ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ II – ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ -ΑΠΟ ΤΟ  ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021
17.30 – 18.30 Εμβόλια νέας γενιάς, εμβόλια κατά της νόσου COVID-19

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Χλίχλια

18.30 – 19.30 Εμβόλια νέας γενιάς, εμβόλια κατά της νόσου COVID-19

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Χλίχλια

19.30 – 20.30 Φυσικά βιοδραστικά προϊόντα ως πιθανοί φαρμακευτικοί παράγοντες

Εισηγήτρια: Γεωργία Περσεφόνη Βουλγαρίδου

20.30 – 21.30 Φυσικά βιοδραστικά προϊόντα ως πιθανοί φαρμακευτικοί παράγοντες

Εισηγήτρια: Γεωργία Περσεφόνη Βουλγαρίδου

Σάββατο 15 Μαΐου 2021
10.00 – 11.00 Διατροφή, μικροβίωμα, υγεία

Εισηγητής: Αλέξης Γαλάνης

11.00 – 12.00 Διατροφή, μικροβίωμα, υγεία

Εισηγητής: Αλέξης Γαλάνης

12.00-  13.00 Νευρικό σύστημα, νευροεκφυλισμός και μικροβίωμα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Παλαιολόγου

13.00 – 14.00 Νευρικό σύστημα, νευροεκφυλισμός και μικροβίωμα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Παλαιολόγου

Σάββατο 22 Μαΐου 2021
16.00 -17.00 Παγκόσμια διατροφή, ποικιλίες φυτών, βελτίωση

Εισηγητής: Ιωάννης Τοκατλίδης

17.00 -18.00 Παγκόσμια διατροφή, ποικιλίες φυτών, βελτίωση

Εισηγητής: Ιωάννης Τοκατλίδης

18.00 – 19.00 Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί

Εισηγητής: Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος

19.00 20.00 Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί

Εισηγητής: Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος

Κυριακή 23 Μαΐου 20201
10.00-11.00 Σύγχρονες προσεγγίσεις της βιολογίας σε επίπεδο συστημάτων

Εισηγητής: Πέτρος Κολοβός

11.00-12.00 Σύγχρονες προσεγγίσεις της βιολογίας σε επίπεδο συστημάτων

Εισηγητής: Πέτρος Κολοβός

12.00-13.00 Βιολογική ποικιλότητα και κλιματική αλλαγή

Εισηγητής: Αριστοτέλης Παπαγεωργίου

13.00 – 14.00 Βιολογική ποικιλότητα και κλιματική αλλαγή

Εισηγητής: Αριστοτέλης Παπαγεωργίου

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΒΓ-ΔΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
  • Α. Παπαγεωργίου, Αναπλ. Καθηγητής, ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Κ. Παλαιολόγου, Επικ. Καθηγήτρια, ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Ρ. Σανδαλτζόπουλος, Καθηγητής, ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Α. Γαλάνης, Αναπλ. Καθηγητής, ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Α. Χλίχλια, Καθηγήτρια, ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Ι. Τοκατλίδης, Καθηγητής, ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Π. Κολοβός, Επικ. Καθηγητής, ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Γ.Π. Βουλγαρίδου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΤΜΒΓ-ΔΠΘ