ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

  

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021
Ώρα Εξ αποστάσεως
17.00 – 18.00 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες, αρχές και μεθόδους της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

18.00 – 19.00 Το προφίλ των ενηλίκων εκπαιδευομένων

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

19.00 – 20.00 Ιστορία κι εφαρμογές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

20.00 – 21.00 Φορείς και δομές υλοποίησης προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021
Ώρα Εξ αποστάσεως
10.00 – 11.00 Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εισηγητής: Θ. Καραλής

11.00 – 12.00 Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εισηγητής: Θ. Καραλής

12.00-  13.00 Οι κύριες θεωρίες μάθησης ενηλίκων με έμφαση στη θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης

Εισηγήτρια: Ν. Ράικου

13.00 – 14.00 Οι κύριες θεωρίες μάθησης ενηλίκων με έμφαση στη θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης

Εισηγήτρια: Ν. Ράικου

 

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021
Ώρα Εξ αποστάσεως
16.00 -17.00 Ανοικτή και Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευση Ενηλίκων

Εισηγητές: Κ. Κεδράκα & Χ. Καλτσίδης

17.00 -18.00 Εργαλεία στην Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευση Ενηλίκων

Εισηγητές: Κ. Κεδράκα & Χ. Καλτσίδης

18.00 – 19.00 Πρακτικές εφαρμογές  διδασκαλίας ενηλίκων στις Επιστήμες Υγείας

Εισηγήτρια: Χ. Ορφανίδου

19.00 20.00 Πρακτικές εφαρμογές  διδασκαλίας ενηλίκων στις Επιστήμες Υγείας

Εισηγήτρια: Χ. Ορφανίδου

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021
Ώρα Εξ αποστάσεως
10.00-11.00 Η δυναμική της ομάδας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εισηγήτριες: Α. Τσιμπουκλή & Κ. Κεδράκα

11.00-12.00 Η δυναμική της ομάδας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εισηγήτριες: Α. Τσιμπουκλή & Κ. Κεδράκα

12.00-13.00 Μέθοδοι και ενεργητικές τεχνικές διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εισηγήτρια: Ν. Φίλλιπς & Κ. Κεδράκα

13.00 – 14.00 Μέθοδοι και ενεργητικές τεχνικές διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εισηγήτρια: Ν. Φιλλιπς & Κ. Κεδράκα

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΕΔΡΑΚΑ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΒΓ-ΔΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
  • Κατερίνα Κεδράκα, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΜΒΓ-ΔΠΘ.
  • Θανάσης Καραλής, Καθηγητής, ΤΕΕΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  • Άννα Τσιμπουκλή, Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ, Μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ.
  • Νίκη Φιλλιπς, Μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ.
  • Χρήστος Καλτσίδης, Υπ. Διδάκτωρ ΤΜΒΓ-ΔΠΘ.
  • Χαρίκλεια Ορφανίδου, Υπ. Διδάκτωρ ΤΜΒΓ-ΔΠΘ.
  • Νατάσσα Ράικου, ΕΔΙΠ, ΤΕΕΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών.