Συντονιστική Επιτροπή

Κ. Κεδράκα, Αν. Καθηγήτρια ΔΠΘ, Διευθύντρια ΠΜΣ

Μ. Γρηγορίου, Καθηγήτρια ΔΠΘ

Ρ. Σανδαλτζόπουλος, Καθηγητής ΔΠΘ

Ι. Τοκατλίδης, Καθηγητής ΔΠΘ

Κ. Παλαιολόγου, Επικ. Καθηγήτρια ΔΠΘ