Συντονιστική Επιτροπή

Κ. Κεδράκα, Αν. Καθηγήτρια ΔΠΘ, Διευθύντρια ΠΜΣ

Μ. Γρηγορίου, Καθηγήτρια ΔΠΘ

Ρ. Σανδαλτζόπουλος, Καθηγητής ΔΠΘ

Α. Παπαγεωργίου, Αν. Καθηγητής ΔΠΘ

Α. Παλαιολόγου, Επικ. Καθηγήτρια ΔΠΘ