Ημερομηνίες διεξαγωγής

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 23-24/10/2021 & 29-30/10/2021
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 27-28/11/2021 & 3-4/12/2021
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι 14-15/1/2022 & 22-23/1/2022

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ – ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ