Ημερομηνίες διεξαγωγής

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 23-24/10/2021 & 29-30/10/2021
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 27-28/11/2021 & 3-4/12/2021
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι 14-15/1/2022 & 22-23/1/2022

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 19-20/2/2022 & 25-26/2/2022
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 2-3/4/2022 & 8-9/4/2022
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ – ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 14-15/5/2022 & 20-21/5/2022