Ημερομηνίες διεξαγωγής

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 24-25/10/2020 & 31/10-1/11/2020
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 27-28/11/2020 & 5-6/12/2020
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι 8-9/1/2021 & 16-17/1/2021