ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021
Ώρα
17.00 – 18.00 Eκπαίδευση στις επιστήμες και την Τεχνολογία στον 21ο αιώνα

Εισηγήτρια: Μ. Γρηγορίου

18.00 – 19.00 Eκπαίδευση στις επιστήμες και την Τεχνολογία στον 21ο αιώνα

Εισηγήτρια: Μ. Γρηγορίου

19.00 – 20.00 Οι Βιοεπιστήμες στο Ελληνικό Σχολείο μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα

Εισηγητής: Π. Στασινάκης

20.00 – 21.00 Οι Βιοεπιστήμες στο Ελληνικό Σχολείο μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα

Εισηγητής: Π. Στασινάκης

Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021
Ώρα
10.00 – 11.00 Ο ρόλος του Eργαστηρίου στη διδασκαλία των Βιοεπιστημών  – εναλλακτικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των θεμελιωδών αρχών των Μοριακών Βιοεπιστημών

Εισηγήτρια: Μ. Γρηγορίου

11.00 – 12.00 Ο ρόλος του Εργαστηρίου στη διδασκαλία των Βιοεπιστημών  – εναλλακτικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των θεμελιωδών αρχών των Μοριακών Βιοεπιστημών

Εισηγήτρια: Μ. Γρηγορίου

12.00-  13.00 Η χρήση των κοινωνικών δικτύων στη διδασκαλία της Βιολογίας

Εισηγητής: Π. Στασινάκης

13.00 – 14.00 Η χρήση των κοινωνικών δικτύων στη διδασκαλία της Βιολογίας

Εισηγητής: Π. Στασινάκης

Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021
Ώρα
16.00 – 17.00 Στην αιχμή των Μοριακών Βιοεπιστημών 1: Από τη Γονιδιωματική Μηχανική (CRISPR/CAS) στη γονιδιακή θεραπεία

Εισηγητής: Γ. Σκάβδης

17.00 – 18.00 Στην αιχμή των Μοριακών Βιοεπιστημών 2: Γονιδιακή θεραπεία

Εισηγητής: Ρ. Σανδαλτζόπουλος

18.00-18.30 Διάλειμμα
18.30 – 19.30 Στην αιχμή των Μοριακών Βιοεπιστημών 3: Η Μοριακή Διαγνωστική του 21ου αιώνα

Εισηγήτρια: Α. Μπαλασοπούλου

19.30 – 20.30 Στην αιχμή των Μοριακών Βιοεπιστημών 4: Κυτταρικές θεραπείες και μηχανική ιστών Εισηγήτρια: Μ. Γρηγορίου
Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021
Ώρα
10.00-11.00 Στην αιχμή των Μοριακών Βιοεπιστημών 5: Αλληλούχιση επόμενης γενιάς και άλλες τεχνολογίες μεγάλης κλίμακας στην Αγροβιολογία

Εισηγήτρια: Δ. Τσίρκα

11.00-12.00 Στην αιχμή των Μοριακών Βιοεπιστημών 6: Λειτουργικά Τρόφιμα

Εισηγητής: Ι. Κουρκουτάς

12.00-12.30 Διάλειμμα
12.30-13.30 Στην αιχμή των Μοριακών Βιοεπιστημών 7: Η χαρτογράφηση του ανθρώπινου εγκεφάλου

Εισηγήτρια: H. Στυλιανοπούλου

13.30-14.30 Aνάπτυξη διδακτικών δραστηριοτήτων για την κατανόηση των σύγχρονων Μοριακών Βιοεπιστημών.

Εισηγήτριες: Μ. Γρηγορίου-Η. Στυλιανοπούλου-Δ. Τσίρκα


ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΒΓ-ΔΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
  • Π. Στασινάκης, Δρ Εκπαιδευτικός
  • Α. Μπαλασοπούλου, Βιολόγος, Λαϊκό Νοσοκομείο
  • Μ. Γρηγορίου, Καθ. ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Ρ. Σανδαλτζόπουλος, Καθ. ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Ι. Κουρκουτάς, Αναπ. Καθ. ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Γ. Σκάβδης, Αναπ. Καθ. ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Δ. Τσίρκα, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
  • Η. Στυλιανοπούλου, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια