ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ- Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020
Ώρα
18.00 – 19.00 Θέματα προγραμματισμού και σχεδιασμού της διδασκαλίας

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

19.00 – 20.00 Η διδασκαλία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

20.00 – 21.00 Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας

Εισηγήτρια: Μ. Κουγιουρούκη

21.00 – 22.00 Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας

Εισηγήτρια: Μ. Κουγιουρούκη

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020
Ώρα
10.00 – 11.00 Δυναμική των ομάδων: ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων

Εισηγητής: Κ. Χατζηδήμου

11.00 – 12.00 Η μέθοδος project και η ομαδική διδασκαλία/ Η problem_based μέθοδος

Εισηγητής: Κ. Χατζηδήμου

12.00-  13.00 Καινοτομίες στο πεδίο της Διδακτικής

Εισηγήτρια: Κ. Μπότσογλου

13.00 – 14.00 Καινοτομίες στο πεδίο της Διδακτικής

Εισηγήτρια: Κ. Μπότσογλου

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020
Ώρα
16.00 17.00 Διαχείριση του διδακτικού χρόνου

Εισηγητής: Χ. Γκοτζαρίδης

17.00 18.00 Τρόποι οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας στη σχολική τάξη, σχεδιασμού, χρήσης κι αξιολόγησης φύλλων εργασίας, εκπαιδευτικών σεναρίων, ερωτήσεων και θεμάτων αξιολόγησης

Εισηγητής: Χ. Γκοτζαρίδης

18.00 – 19.00 Καινοτομίες στο πεδίο της Διδακτικής – Flipped Classroom

Εισηγητής: Θ. Καραλής

19.00 20.00 Καινοτομίες στο πεδίο της Διδακτικής – Flipped Classroom

Εισηγητής: Θ. Καραλής

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020
Ώρα
10.00-11.00 Τεχνικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Εισηγητές: Κ. Κεδράκα & Χρ. Καλτσίδης

11.00-12.00  Τεχνικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Εισηγητές: Κ. Κεδράκα & Χρ. Καλτσίδης

12.00-13.00 Εφαρμογές στην δια ζώσης και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εισηγητές: Κ. Κεδράκα & Χρ. Καλτσίδης

13.00 – 14.00 Εφαρμογές στην δια ζώσης και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εισηγητές: Κ. Κεδράκα & Χρ. Καλτσίδης

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΕΔΡΑΚΑ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΒΓ-ΔΠΘ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: 
  • Κατερίνα Κεδράκα, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Μαρίνα Κουγιουρούκη, Επικ. Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
  • Κωνσταντίνος Χατζηδήμου, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας, ΑΠΘ
  • Καφένια Μπότσογλου, Καθηγήτρια Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • Χρήστος Γκοτζαρίδης, π. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, MSc
  • Θανάσης Καραλής, Καθηγητής, ΤΕΕΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Χρήστος Καλτσίδης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΔΠΘ