Ωρολόγιο πρόγραμμα τέταρτης συνάντησης

 

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
Ώρα Αίθουσα Η/Υ Τμήματος ΜΒΓ
17.00 – 18.00 Μειονότητες και ανθρώπινα δικαιώματα

Εισηγητής: Βασίλειος Γραμματίκας

18.00 – 19.00 Μειονότητες και ανθρώπινα δικαιώματα

Εισηγητής: Βασίλειος Γραμματίκας

19.00 – 20.00 Προσφυγικό – Μεταναστευτικό

Εισηγητής: Βασίλειος Γραμματίκας

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020
Ώρα Αίθουσα Η/Υ Τμήματος ΜΒΓ
10.00 – 11.00 Προσφυγικό – Μεταναστευτικό

Εισηγητής: Βασίλειος Γραμματίκας

11.00 – 12.00 Θεωρητικές προσεγγίσεις: Πολιτισμός – Κουλτούρα

Εισηγητές: Μαρία Δημάση & Βασίλειος Μπάρος

12.00 – 13.00 Πολυπολιτισμική σχολική τάξη: Προβλήματα, προβληματισμοί, προοπτικές

Εισηγήτρια: Μαρία Δημάση

13.00 – 14.00 Διδακτική προσέγγιση της διαπολιτισμικότητας

Εισηγήτρια: Μαρία Δημάση

14.00 – 15.00 Διάλειμμα
15.00 – 16.00 Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής – Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Εισηγήτρια: Μαρία Δημάση

16.00 – 17.00 Μειονοτική εκπαίδευση – Διαπολιτισμική εκπαίδευση στη Θράκη

Εισηγήτρια: Μαρία Δημάση

17.00 – 18.00 Πολυπολιτισμικότητα – Διαπολιτισμικότητα

Εισηγητής: Θεμιστοκλής Γκόγκας

18.00 – 19.00 Ταυτότητα – Ετερότητα

Εισηγητής: Θεμιστοκλής Γκόγκας

Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020
Ώρα Αίθουσα Η/Υ Τμήματος ΜΒΓ
10.00 – 11.00 Στερεότυπα, προκαταλήψεις και ρατσισμός

Εισηγητής: Θεμιστοκλής Γκόγκας

11.00 – 12.00 Διαπολιτισμική επικοινωνία

Εισηγητής: Θεμιστοκλής Γκόγκας

12.00 – 13.00 Διαπολιτισμική επικοινωνία

Εισηγητής: Θεμιστοκλής Γκόγκας

13.00 – 14.00 Διαπολιτισμικές διδακτικές προσεγγίσεις

Εισηγητής: Σπύρος Αραβανής