Ωρολόγιο πρόγραμμα τρίτης συνάντησης

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι

Παρασκευή 29 Noεμβρίου 2019
Ώρα Αίθουσα Η/Υ Τμήματος ΜΒΓ
17.00 – 18.00 Η Διδασκαλία των Μοριακών Βιοεπιστημών τον 21ο αιώνα

Εισηγήτρια: Μ. Γρηγορίου

18.00 – 19.00 Η Βιολογία στο Ελληνικό Σχολείο μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα

Εισηγητής: Π. Στασινάκης

19.00 – 20.00 Η Βιολογία στο Ελληνικό Σχολείο μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα

Εισηγητής: Π. Στασινάκης

Σάββατο 30 Noεμβρίου 2019
Ώρα Αίθουσα Η/Υ Τμήματος ΜΒΓ
10.00 – 11.00 Η χρήση των κοινωνικών δικτύων στη διδασκαλία της Βιολογίας

Εισηγητής: Π. Στασινάκης

11.00 – 12.00 Η χρήση των κοινωνικών δικτύων στη διδασκαλία της Βιολογίας

Εισηγητής: Π. Στασινάκης

12.00-  13.00 Ο ρόλος του εργαστηρίου στη διδασκαλία των Βιοεπιστημών  – εναλλακτικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των θεμελιωδών αρχών των μοριακών βιοεπιστημών

Εισηγήτρια: Μ. Γρηγορίου

13.00 – 14.00 Στην αιχμή των Μοριακών Βιοεπιστημών 1: Γονιδιωματική μηχανική CRISPR/CAS

Εισηγητής: Γ. Σκάβδης

14.00 – 15.00 Διάλειμμα
15.00 -16.00 Στην αιχμή των Μοριακών Βιοεπιστημών 1: Γονιδιωματική μηχανική CRISPR/CAS

Εισηγητής: Γ. Σκάβδης

16.00 -17.00 Στην αιχμή των Μοριακών Βιοεπιστημών 2: Γονιδιακή θεραπείαΕισηγητής: Ρ. Σανδαλτζόπουλος
17.00 – 18.00 Στην αιχμή των Μοριακών Βιοεπιστημών 3: Κυτταρικές θεραπείες και μηχανική ιστώνΕισηγήτρια: Μ. Γρηγορίου
18.00 19.00 Στην αιχμή των Μοριακών Βιοεπιστημών 4: Η Μοριακή Διαγνωστική του 21ου αιώνα

Εισηγήτρια: Α. Μπαλασοπούλου

 

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019
Ώρα Αίθουσα Η/Υ Τμήματος ΜΒΓ
10.00-11.00 Στην αιχμή των Μοριακών Βιοεπιστημών 4: Η Μοριακή Διαγνωστική του 21ου αιώνα

Εισηγήτρια: Α. Μπαλασοπούλου

11.00-12.00 Στην αιχμή των Μοριακών Βιοεπιστημών 5: Αλληλούχιση Επόμενης γενιάς και άλλες τεχνολογίες μεγάλης κλίμακας στην αγροβιολογία

Εισηγήτρια: Δ. Τσίρκα

12.00-13.00 Στην αιχμή των Μοριακών Βιοεπιστημών 6: Λειτουργικά Τρόφιμα

Εισηγητής: Ι. Κουρκουτάς

13.00-14.00 Στην αιχμή των Μοριακών Βιοεπιστημών 5: Η χαρτογράφηση του ανθρώπινου εγκεφάλου

Εισηγήτρια: H. Στυλιανοπούλου

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΒΓ-ΔΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
  • Π. Στασινάκης, Δρ Εκπαιδευτικός
  • Α. Μπαλασοπούλου, Βιολόγος
  • Μ. Γρηγορίου, Καθ. ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Ρ. Σανδαλτζόπουλος, Καθ. ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Ι. Κουρκουτάς, Αναπ. Καθ. ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Γ. Σκάβδης, Αναπ. Καθ. ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Δ. Τσίρκα, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
  • Η. Στυλιανοπούλου, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια