Ωρολόγιο πρόγραμμα πέμπτης συνάντησης

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020
Ώρα Ενότητα
17.00 – 18.00 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες, αρχές και μεθόδους της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα & Θ. Καραλής

18.00 – 19.00 Ιστορία κι εφαρμογές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εισηγήτριες: Κ. Κεδράκα & Θ. Καραλής

19.00 – 20.00 Φορείς και δομές υλοποίησης προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εισηγήτριες: Κ. Κεδράκα & Θ. Καραλής

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020
10.00 – 11.00 Μέθοδοι και ενεργητικές τεχνικές διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εισηγήτριες: Κ. Κεδράκα & Ν. Φίλλιπς

11.00 – 12.00 Μέθοδοι και ενεργητικές τεχνικές διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εισηγήτριες: Κ. Κεδράκα  & Ν. Φίλλιπς

12.00-  13.00 Οι κύριες θεωρίες μάθησης ενηλίκων με έμφαση στη θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης

Εισηγήτρια: Ν. Ράικου

13.00 – 14.00 Οι κύριες θεωρίες μάθησης ενηλίκων με έμφαση στη θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης

Εισηγήτρια: Ν. Ράικου

14.00 – 15.00 Διάλειμμα
15.00 -16.00 Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εισηγητής: Θ. Καραλής

16.00 -17.00 Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εισηγητής: Θ. Καραλής

17.00 – 18.00 Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εισηγητής: Θ. Καραλής

18.00 – 19.00 Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εισηγητής: Θ. Καραλής 

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020
Ώρα Ενότητα
10.00-11.00 Μέθοδοι και ενεργητικές τεχνικές διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εισηγήτριες: Κ. Κεδράκα 

11.00-12.00 Πρακτικές εφαρμογές  διδασκαλίας ενηλίκων στις Επιστήμες Υγείας

Εισηγήτρια: Χ. Ορφανίδου

12.00-13.00 Πρακτικές εφαρμογές  διδασκαλίας ενηλίκων στις Επιστήμες Υγείας

Εισηγήτρια: Χ. Ορφανίδου

13.00 – 14.00 Ανοικτή και Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευση Ενηλίκων

Εισηγητής: Χ. Καλτσίδης