Ωρολόγιο Πρόγραμμα της δεύτερης συνάντησης

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019
Ώρα Αίθουσα
17.00 – 18.00 Θέματα προγραμματισμού και σχεδιασμού της διδασκαλίας

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

18.00 – 19.00 Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας

Εισηγήτρια: Μ. Κουγιουρούκη

19.00 – 20.00 Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας

Εισηγήτρια: Μ. Κουγιουρούκη

 

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019
10.00 – 11.00 Διαχείριση του διδακτικού χρόνου

Εισηγητής: Χ. Γκοτζαρίδης

11.00 – 12.00 Τρόποι οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας στη σχολική τάξη, σχεδιασμού, χρήσης κι αξιολόγησης φύλλων εργασίας, εκπαιδευτικών σεναρίων, ερωτήσεων και θεμάτων αξιολόγησης

Εισηγητής: Χ. Γκοτζαρίδης

12.00-  13.00 Τρόποι οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας στη σχολική τάξη, σχεδιασμού, χρήσης κι αξιολόγησης φύλλων εργασίας, εκπαιδευτικών σεναρίων, ερωτήσεων και θεμάτων αξιολόγησης

Εισηγητής: Χ. Γκοτζαρίδης

13.00 – 14.00 Τρόποι οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας στη σχολική τάξη, σχεδιασμού, χρήσης κι αξιολόγησης φύλλων εργασίας, εκπαιδευτικών σεναρίων, ερωτήσεων και θεμάτων αξιολόγησης

Εισηγητής: Χ. Γκοτζαρίδης

 

14.00 – 15.00 Διάλειμμα
15.00 -16.00 Δυναμική των ομάδων: ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων Εισηγητής: Κ. Χατζηδήμου
16.00 -17.00 Η problem_based μέθοδος (προϋποθέσεις, χαρακτηριστικά και στάδια υλοποίησης).

Εισηγητής: Κ. Χατζηδήμου

17.00 – 18.00 Η μέθοδος project και η ομαδο-συνεργατική διδασκαλία

Εισηγήτρια: Ε. Ταρατόρη

18.00 19.00 Η μέθοδος project και η ομαδο-συνεργατική διδασκαλία

Εισηγήτρια: Ε. Ταρατόρη

 

Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019
Ώρα Αίθουσα
10.00-11.00 Καινοτομίες στο πεδίο της Διδακτικής

Εισηγητές: Κ. Μπότσογλου & Ευ. Μανωλάς

11.00-12.00 Καινοτομίες στο πεδίο της Διδακτικής

Εισηγητές: Κ. Μπότσογλου & Ευ. Μανωλάς

12.00-13.00 Διαθεματικότητα/ διεπιστημονικότητα, εποικοδομητισμός, σύγχρονες ομαδοσυνεργατικές διδακτικές προσεγγίσεις

Εισηγητής: Ευ. Μανωλάς

13.00 – 14.00 Πρακτικές και εφαρμογές στα Προγράμματα Σπουδών της Βιολογίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισηγητής: Ευ. Μανωλάς

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΕΔΡΑΚΑ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΒΓ-ΔΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
  • Κατερίνα Κεδράκα, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Μαρίνα Κουγιουρούκη, Επικ. Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
  • Ελένη Ταρατόρη, Ομότιμη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
  • Κωνσταντίνος Χατζηδήμου, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας, ΑΠΘ
  • Καφένια Μπότσογλου, Καθηγήτρια Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • Ευάγγελος Μανωλάς, Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος κ Φυσικών Πόρων, ΔΠΘ
  • Χρήστος Γκοτζαρίδης, π. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, MSc