Ωρολόγιο Πρόγραμμα της πρώτης συνάντησης

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019
Ώρα Αίθουσα
17.00 – 19.00 Εισαγωγή στο ΠΜΣ

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

19.00 – 20.00 Η  οριοθέτηση του γνωστικού πεδίου

Ορολογία και οι βασικές έννοιες

Η Δια βίου Μάθηση

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019
10.00 – 11.00 Οι μέθοδοι έρευνας της Παιδαγωγικής

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

11.00 – 12.00 Οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις

Εισηγήτρια: Α. Τσιακίρη

12.00 –  13.00 Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης

Εισηγήτρια: Α. Τσιακίρη

13.00 – 14.00 Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης

Εισηγήτρια: Α. Τσιακίρη

14.00 – 15.00 Διάλειμμα
15.00 16.00 Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής

Εισηγητής: Θ. Καραφύλλης

16.00 17.00 Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής

Εισηγητής: Θ. Καραφύλλης

17.00 – 18.00 Το εκπαιδευτικό σύστημα

Εισηγητής: Θ. Καραφύλλης

18.00 19.00 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου

Εισηγητής: Θ. Καραφύλλης

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019
Ώρα Αίθουσα
10.00 – 11.00 Οι συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Εισηγήτρια: Π. Στραβάκου

11.00-12.00 Οι διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα

Εισηγήτρια: Π. Στραβάκου

12.00-13.00 Η σημασία του μαθησιακού κλίματος στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εισηγήτρια: Π. Στραβάκου

13.00 – 14.00 Το έργο, ο ρόλος και η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού

Εισηγήτρια: Π. Στραβάκου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΕΔΡΑΚΑ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΒΓ-ΔΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
  • Κατερίνα Κεδράκα, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Θανάσης Καραφύλλης, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ.
  • Άννα Τσιακίρη, Διδάκτωρ ΔΠΘ.
  • Πελαγία Στραβάκου, Επικ. Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ.