Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20020 και ότι οι υποψήφιοι έχουν ενημερωθεί σχετικά από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Δημήτρη Ασημακόπουλο, τηλ: 25510 30610.