Ημερομηνίες Β’ Εξαμήνου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Ημερομηνία παράδοσης γραπτής εργασίας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Παρασκευή 24/2/2023

16:00 – 20:30

Σάββατο 25/2/2023

10:00 – 14:30

Παρασκευή 3/3/2023

16:00 – 20:30

Σάββατο 4/3/2023

10:00 – 14:30

3/4/2023

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Παρασκευή 7/4/2023

16:00 – 20:30

Σάββατο 8/4/2023

10:00 – 14:30

Παρασκευή 21/4/2023

16:00 – 20:30

Σάββατο 22/4/2023

10:00 – 14:30

22/5/2023

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ Παρασκευή 19/5/2023

16:00 – 20:30

Σάββατο 20/5/2023

10:00 – 14:30

Παρασκευή 26/5/2023

16:00 – 20:30

Σάββατο 27/5/2023

10:00 – 14:30

26/6/2023