Ημερομηνίες Α’ Εξαμήνου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

  Ημερομηνία παράδοσης γραπτής εργασίας
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Σάββατο 22/10/2022 (Δια ζώσης)

16:00 – 20:30

Κυριακή 23/10/2022 (Δια ζώσης)

09:00 – 13:00

Σάββατο 29/10/2022 (Εξ αποστάσεως)

16:00 – 20:30

Κυριακή 30/10/2022 (Εξ αποστάσεως)

10:00 – 14:30

5/12/2022

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Σάββατο 26/11/2022 (Δια ζώσης)

16:00 – 20:30

Κυριακή 27/11/2022 (Δια ζώσης)

09:00 – 13:30

Παρασκευή 2/12/2022 (Εξ αποστάσεως)

16:00 – 20:30

Σάββατο 3/12/2022 (Εξ αποστάσεως)

10:00 -14:30

16/1/2023

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι Παρασκευή 13/1/2023 (Εξ αποστάσεως)

16:00 – 20:30

Σάββατο 14/1/2023 (Εξ αποστάσεως)

09:00 – 13:30

Σάββατο 21/1/2023 (Δια ζώσης)

16:00 – 20:30

Κυριακή 22/1/2023 (Δια ζώσης)

09:00-13:30

27/2/2023