Διαδικτυακό συνέδριο «Η εμπειρία της πανδημίας της νόσου Covid-19 στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων: διαστάσεις, συνέπειες, προοπτικές»

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ έχει συστήσει έναν Κύκλο Διαλόγου για θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων. Ο Κύκλος Διαλόγου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ λειτουργεί ως ένα forum συστηματικής διερεύνησης και συζήτησης καίριων ζητημάτων θεωρητικής και πρακτικής σημασίας στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα της διά βίου μάθησης. Εξετάζει και αναλύει αντικείμενα όπως τα νέα ψηφιακά μέσα και
τις μεθόδους εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις πολιτικές διάγνωσης, ανάπτυξης και αντιστοίχησης δεξιοτήτων, την εμπειρική μάθηση που συντελείται στο πλαίσιο της εργασίας, την αποτίμηση και επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και άλλα.

Περισσότερες πληροφορίες: https://imegsevee.gr/γεγονότα/diadiktyako-synedrio-i-ebeiria-tis-pandimias-tis-nosou-covid-19-stin-ekpaidefsi-kai-katartisi-enilikon-diastaseis-synepeies-prooptikes/