ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021-22 ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 23-24/10/2021

&

29-30/10/2021

 

29/11/2021
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 27-28/11/2021

&

3-4/12/2021

 

24/1/2022
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι – ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΡΙΟ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ 14-15/1/2022

 &

22-23/1/2022

 

21/2/2022

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 19-20/2/2022

&

25-26/2/2022

 

4/4/2022
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 2-3/4/2022

&

8-9/4/2022

 

16/5/2022
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ – ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 14-15/5/2022

&

20-21/5/2022

 

27/6/2022