Οδηγίες για συμμετοχή στα μαθήματα του ΠΜΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι οδηγίες για τη σύνδεση στην εξ αποστάσεως πλατφόρμα του ΠΜΣ, θα αποσταλούν στους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους, την Τετάρτη 21/10/2020.