Παιδαγωγική: Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

 

 

Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 (Δια ζώσης)
Ώρα
16.00 – 17.00 Εισαγωγή στο ΠΜΣ

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

17.00 – 18.00 Εισαγωγή στο ΠΜΣ

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

18.00 – 18.30 Διάλειμμα
18.30 – 19.30 Η οριοθέτηση του γνωστικού πεδίου

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

19.30 – 20.30 Ορολογία και βασικές ένοιες

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021 (Δια ζώσης)
09.00 – 10.00 Οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της Παιδαγωγικής

Εισηγήτρια: Α. Τσιακίρη

10.00 – 11.00 Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης

Εισηγήτρια: Α. Τσιακίρη

11.00 –  11.30 Διάλειμμα
11.30 – 12.30 Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής

Εισηγητής: Θ. Καραφύλλης

12.30 – 13.30 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου

Εισηγητής: Θ. Καραφύλλης

 

Παρασκευή 29  Οκτωβρίου 2021 (Εξ αποστάσεως)
Ώρα
16.00 – 17.00 Οι συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Εισηγήτρια: Π. Στραβάκου

17.00 – 18.00 Οι διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα

Εισηγήτρια: Π. Στραβάκου

18.00 – 18.30 Διάλειμμα
18.30 – 19.30 Η αυτεπάρκεια του εκπαιδευτικού

Εισηγήτρια: Ειρ. Τζοβλά

19.30 – 20.30 Η σημασία του μαθησιακού κλίματος στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εισηγήτρια: Ειρ. Τζοβλά

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021 (Εξ ασποστάσεως)
10.00 – 11.00 Κριτική Παιδαγωγική – Η θεωρία του Freire

Εισηγητής: Δ. Βεργίδης

11.00 – 12.00 Κριτική Παιδαγωγική – Η θεωρία του Freire

Εισηγητής: Δ. Βεργίδης

12.00 –  12.30 Διάλειμμα
12.30 – 13.30 Το έργο, ο ρόλος και η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

13.30 – 14.30 Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική

Εισηγήτρια: Κ. Κεδράκα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΕΔΡΑΚΑ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΒΓ-ΔΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
  • Κατερίνα Κεδράκα, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΜΒΓ-ΔΠΘ
  • Θανάσης Καραφύλλης, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
  • Άννα Τσιακίρη, Διδάκτωρ ΔΠΘ
  • Πελαγία Στραβάκου, Επικ. Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ
  • Ειρήνη Τζοβλά, Διδάκτωρ ΔΠΘ