ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των μαθημάτων για το Α’ Εξάμηνο είναι οι παρακάτω:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 23/10/2021 16:00-20:30 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
24/10/2021 09:00-13:30 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
29/10/2021 16:00-20:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
30/10/2021 10:00-14:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 27/11/2021 16:00-20:30 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
28/11/2021 09:00-13:30 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
3/12/2021 16:00-20:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
4/12/2021 10:00-14:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι 14/1/2022 16:00-20:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
15/1/2022 10:00-14:30 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
22/1/2022 16:00-20:30 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
23/1/2022 09:00-13:30 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ